SERVEIS

Els serveis que us ofereixo estan enfocats a estimular els recursos naturals i personals, tant a nivell físic per potenciar l’energia autosanadora, com psicològic per construir una actitud cap al món i cap a un mateix que permeti comprendre la malaltia i possibilitar-ne la millora o resolució.

L’objectiu primordial del centre és activar els mecanismes d’autorregulació energètica de l’organisme, per la restauració i manteniment de l’equilibri natural: la salut.

Considerant que l’impacte biològic dels conflictes emocionals i l’actitud vital precedeixen la malaltia, el serveis també van enfocats a alliberar els bloquejos emocionals que impedeixen el lliure flux de l’energia pels òrgans vitals.

També és objectiu orientar l'autonomia personal, amb l’aprenentatge i pràctica dels pilars fonamentals per l’autogestió de la salut. Emprant diferents estratègies amb la finalitat de mantenir una correcta higiene de vida, que eviti el malestar.

Es fa una primera visita per valorar els trastorns i el possible origen del problema i donar l’orientació terapèutica i una primera aplicació personalitzada dels diferents recursos.

En posteriors visites és du terme l’aplicació terapèutica personalitzada, sempre des del diàleg psicoterapèutic, l’autorreflexió constructiva, l’aprenentatge gradual de com fer un bon ús de les emocions i cognicions (pensaments); de manera que les estructures psicològiques adquireixin més flexibilitat i possibilitat d’adaptar-se a les dificultats, podent conseqüentment, resoldre molts dels símptomes físics consultats.

El manteniment per la prevenció de la recaiguda dels símptomes o malalties i conservar els canvis assolits, és també objectiu del servei.