RAJA IOGA

Els nous paradigmes socials promouen l’autonomia i l’autoconeixement. La meditació és una eina molt adequada per treballar la salut mental, el creixement personal i desenvolupar estratègies amb les que afrontar els reptes de l’entorn professional i de la vida quotidiana.

La tècnica de la meditació no es practica per evadir-se del món sinó amb la intenció d’estar més present, de ser més conscient de cada acte i pensament. És un entrenament de l’atenció conscient amb la intenció de viure plenament el present, deixant d’identificar-se amb el cos, el pensament o l’emoció del moment.

La metodologia de la tècnica de meditació es romandre en el lloc amb quietud i els ulls tancats amb actitud d’observació de pensaments, emocions i sensacions físiques, per anar cap al silenci interior, essent-ne la porta la respiració i la intimitat silenciosa. És també metodologia d’entrenament per estar més conscient en cada acte i pensament, de manera que el dia a dia sigui una consecució d’actes meditatius en els que hi som.

L’acte meditatiu és posar-se en contacte amb un mateix, adonant-nos de com actuem, reconeixent emocions i tipus de pensament i les reaccions de reflexió que generen, sense jutjar-les, només observar-les i deixar-les passar per obrir noves vies d’actuació, fent de la meditació una actitud de vida, el dia a dia de la pròpia vida.

Els resultats porten a gestionar amb eficàcia l’estrès, les emocions i el dolor, a reduir l’ansietat, a facilitar l’aparició d’estats d’ànim positius i a augmentar la capacitat d’empatia i comunicació, millorant així les relacions interpersonals. També incrementa la consciència dels condicionaments adquirits al llarg de la vida i a través de la percepció d’un mateix mena a l’autocomprensió, fent possible que interpretem millor el sentit de la pròpia vida.