NUTRICIÓ I DIETÈTICA NATURISTA

La nutrició és la ciència que relaciona l’alimentació amb la salut.

El criteri mèdic naturista proposa una alimentació natural rica en aliments frescos, estacionals i locals en comptes d’aliments industrialitzats, empobrits i amb components tòxics que deterioren el capital de salut per les carències nutricionals, la intoxicació progressiva i la manca de vigor que provoquen.

La nutrició i dietètica naturista es fonamenta en la correcció alimentària de la modificació dels hàbits alimentaris provocats per la indústria alimentària i l’agricultura no biològica, actuant com a prevenció i teràpia. Cansament habitual, pesadesa, manca d’agilitat, trastorns a la pell i el cabell són els primers símptomes, que amb la persistència d’una alimentació inadequada porten al deteriorament de la funció dels òrgans i a la malaltia degenerativa.

El model mèdic holístic estableix un pla integral que comprèn: l’alimentació saludable, corregint els mals hàbits alimentaris que sobreacidifiquen la sang impedint l’adequat transport d’oxigen i nutrients; la desintoxicació cel•lular amb les cures dietètiques depuratives per restablir l’equilibri energètic i metabòlic i reforçar així les defenses naturals; la correcció de les rutines quotidianes promovent el descans i l’exercici físic adequats i la relaxació quotidiana per afavorir la serenitat mental i l'harmonia psico-emocional.

Hem de ser conscients i fer-nos responsables, especialment en la malaltia, del que mengem, de com ho fem, de la sobrecàrrega alimentària i dels seus efectes; i complementar la nutrició òptima dels teixits amb les cures depuratives i les tècniques d’autoconeixement i gestió emocional, per augmentar els recursos d’autogestió.

Sabent que les principals fonts de salut estan directament relacionades amb els hàbits alimentaris i l’actitud vital; hem de potenciar com a prioritat sanitària la nutrició adequada, la conscienciació dels trastorns alimentaris i promoure l’hàbit de la relaxació per construir actituds vitals positives. Així, les malalties podran arribar a ser fenòmens ocasionals, contribuint també a la disminució substancial de la despesa sanitària en el camí del canvi de consciència.