FILOSOFIA DEL CENTRE

Treballant d’internista a l’hospital, vaig observar que el malalt necessita alleujament no només físic, sinó també anímic. Això em portà a comprendre que la medicina s’ha de complementar amb “humanisme” per aportar mitjans de benestar emocional i social. A més a més el ritme de la vida hospitalària em va desgastar i vaig haver de cercar coneixements i tècniques que m’ajudessin a contrarestar l’estrès, experimentant-ne la seva vessant terapèutica física, emocional i actitudinal. Un cop trobades i comprovades vaig decidir usar les teràpies de creixement personal.

El 1995 obro l’escola de ioga, en la que a més a més de l’aplicació pràctica de les tècniques, també s’exposen elements teòrics per aportar eines de comprensió i maneig del component psicològic i emocional.

Ja que la funció de la medicina a més a més de prevenir i curar, és també promoure la salut tot procurant que hom disposi dels mitjans que puguin aportar benestar; vaig sentir la necessitat de compartir les eines de prevenció i autogestió de la salut amb els meus companys professionals. Vaig presentar un projecte de curs del Ioga com a Eina Terapèutica al CEC (Centre d’Estudis Col·legials) del COMB (Col·legi oficial de Metges de Barcelona), que va aprovar la iniciativa que trobareu detallada a l’apartat de cursos i tallers.

Més endavant sorgeixen els tallers per tal de potenciar actituds vitals de conscienciació per la transformació i el millorament personal, on s’ofereix un espai on créixer i poder desenvolupar-se com persona, vivenciant les pròpies limitacions i superant-les, des d’un enfocament analític i sobretot d’experiència.

Treballo una medicina configurada en la salut. Per mi és molt important l’escolta atenta i conscient de l’altre. M’interessa buscar en cada situació vital el més adient pel benestar de l’ésser humà, ja sigui del que en diem “malalt”, com d’aquella persona amb interès per l’autoconeixement i desplegament dels propis potencials.