PUBLICACIONS

La Consciència en la Relació Terapèutica (pdf)