QUÈ ÉS LA BIOENERGÈTICA

La Bioenergètica o Medicina Quàntica, treballa amb el camp energètic humà existent en tots els nostres aspectes vitals, ja siguin físics, emotius, psicològics, conductuals, actitudinals o espirituals.

Considera que el ser humà, no és només la suma d’òrgans físics i reaccions químiques o enzimàtiques controlades genèticament, sinó que és la condensació material de la energia vital que el conforma.

Entén que tot trastorn és primer energètic i després fisiològic o orgànic, per tant actua reequilibrant o regulant, abans de que és produeixi l’alteració orgànica.

Considera que la malaltia és una desharmonia entre la relació dels diferents aspectes energètics esmentats, que finalment és materialitza en el cos físic.

Conseqüentment, l’objectiu és potenciar l’equilibri del camp energètic i treure les interferències per al lliure flux de l’energia. Per això, un dels seus pilars bàsics de treball son les tècniques psicofísiques del Ioga, juntament amb la tècnica meditativa.

La bioenergètica veu l’ésser humà com una unitat de consciència en la que interactúen els diferents aspectes vitals. Actualment, per a molts físics d’avantguarda un dels elements d’investigació és la consciència, que anomenen camp unificat.

Conceptualment és una Medicina Integrativa entre les pràctiques mèdiques tradicionals i la medicina ortodoxa. Estableix doncs el pont d’unió entre la medicina natural i la tecnològica.

No dissocia la medicina de la psicologia, ni la dimensió corporal de l’espiritual, doncs veu l’home com un ser multidimensional on l’energia és la base de tot.

Així, bioenergètica és un nom més de la única medicina que en tots els temps ha mantingut la seva vigència: la que busca el benestar del ser humà, servint amb la calidesa del component vocacional com a base de la competència tècnica.