OBJECTIUS

L’objectiu fonamental de l’escola és donar eines per promoure el benestar, fent-nos conscients de les actituds de vida perjudicials a través de l’observació i la conscienciació com a base per a la salut i la superació personal. Desenvolupar l’atenció conscient per protegir-nos dels hàbits nocius de pensament i de l’apatia, que ens porten a la intolerància, la manca de voluntat, l’estrès i conseqüentment a la malaltia a tots nivells.

Ensenyem i practiquem les tècniques de ioga fent-les assequibles a tothom perquè siguin una eina de suport per promoure la salut física, la calma emocional, la concentració mental, la serenitat, l’acontentament i l’acceptació de les pròpies característiques i circumstancies vitals. Així, al mateix temps que connectem amb el llenguatge corporal flexibilitzant el cos, promovem una actitud vital tolerant i serena i un augment de la creativitat i superació personal.

Tot plegat té dos tipus d’efectes: un de caràcter preventiu a través de la relaxació que condueix a l’equilibri emocional i al control mental i l’altre de caràcter terapèutic, ja que a més a més de millorar o corregir trastorns estructurals, modula el sistema neurovegetatiu que té la funció integradora i de regulació de tots els òrgans i sistemes del cos i de la part emotiva i psíquica afavorint el procés d’autocuració.