MEDICINA DE CONSCIÈNCIA

Segons el DLC: Consciència: “coneixença immediata i directa que la persona té de la pròpia existència, condició, sensacions, operacions mentals, actes, etc.”.

La tradició de la Medicina Ayurveda parla de l’habilitat de curar-se sense la utilització de cap mitjà material. Proposa “escoltar” el coneixement interior, la saviesa lligada a la naturalesa de l’ésser humà. Empra un mètode d’autoexploració a través de la tècnica de meditació, una teràpia cognitiva basada en la consciència, “l’adonar-se’n”, i la tècnica del so, els mantres, com a formes especialitzades d’energia sonora.

Al treballar la presa de consciència o el coneixement/experiència, es reprogramen les creences subconscients i això fa que s’hagi de transformar l’estil de vida i la visió del món per retornar a l’equilibri vital.

En Medicina quàntica o bioenergètica, al moviment de consciència se’l denomina salt quàntic. Si sabem per Einstein que: “l’observació des de la nostre part conscient afecta el comportament de les partícules subatòmiques”, podem entendre que l’autorregulació i restauració de l’impacte biològic del conflicte és possible amb la presa de consciència; els símptomes deixen de ser necessaris com a senyals d’alerta i milloren o desapareixen.

Bhom, parlant de “l’ordre implicat”, diu que: “l’exterior és una aparença visible d’allò intern que és perfecte però es percep desconnectat”. Des de la consciència que progressivament és va establint en l’ordre intern, ”l’ordre propi”, busquem el perquè de las coses externes, convertint així la consciència en medicina de consciència unificadora, on el metge fa de catalitzador d'un procés de despertar interior guaridor.

Segons el DLC: Conscienciar: “fer que les persones o les col•lectivitats, s’adonin dels problemes socials o d’altra mena que els afecten, de les mancances que pateixen o de les situacions de risc en que es troben i de les possibilitats d’enfrontar-s’hi”.