ADREÇADA A

Tothom que cerqui benestar i autonomia.

El major nombre de persones que acudeixen al centre ho fan degut a l’estrès i trastorns amb ell relacionats com angoixa, sentiments depressius, desequilibris emocionals i conductuals, trastorns del son i altres repercussions físiques. El segon motiu de consulta és el dolor agut o crònic amb baixa resposta al tractament farmacològic i de rehabilitació.

Limitacions emocionals i psíquiques consultades són: baixa autoestima, inseguretat, temors, irritabilitat, dificultats en les relacions familiars, sentiment d’incapacitat en el treball, trastorns de la sexualitat o bé sensació de que “alguna cosa no va bé” o interès per voler-se conèixer millor.

Trastorns físics consultats són migranyes, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, síndrome del colon irritable, vertigen, al·lèrgies, alteracions posturals, disfuncions sexuals, menopausa, osteoporosi, trastorns osteoarticulars com escoliosi, àlgies dorsals i lumbars (mal d’esquena), cervicàlgies, hèrnia discal, artrosi, rigideses musculars, afeccions cutànies i d’altres.

Persones en les que ha estat indicada la intervenció quirúrgica per diferents motius com tendinitis o síndrome del túnel carpià entre d’altres, l’hem pogut resoldre en molts casos sense haver de recórrer a la cirurgia.

També dificultats per a la concepció.

En els diferents trastorns esmentats hem pogut constatar, tant de manera subjectiva com objectiva, la millora o la resolució dels símptomes consultats.